LIVSERFARING OG GUDSBILDER - GRATIS DIGITALT KURS

I ulike livsfaser kan våre forestillinger om oss selv, omgivelsene og Gud bli utfordret. Hvordan henger alt sammen? Er det mulig å oppdage sammenhenger mellom våre livserfaringer og våre gudsbilder? 

Temaer som blir tatt opp i kurset er blant annet:

  • Hvilke bilder bærer vi med oss av Gud?
  • Kan gudsbilder endres?
  • Hva vil det si å leve med sammensatte og spenningsfylte bilder av Gud?
  • Hvordan påvirkes gudsbildet av det å leve med kroniske smerter og ubesvarte bønner?
  • En tro som bærer når livet går i stykker og gudsbildet raseres.

Kurset er utformet av Fermate / Normisjon Rogaland, og kan gi inspirasjon til egenrefleksjon og gode samtaler om livet. Videosnuttene ligger tilgjengelig slik at du kan se de når det passer deg best. 

Undervisningen egner seg godt til bruk i husgrupper/andre smågrupper, sammen med venner eller til arbeid med egne tanker og følelser. 

Hver episode inneholder 2-3 innspill på ca 10 min.:

# Faglig input
# Praktisk livserfaring
# Bibelen

Disse kan brukes i sin helhet eller hver for seg. Til hver episode er der laget spørsmål til undring og samtale.

Se undervisningen HER, under kurskonseptet Livserfaring og gudsbilder