FORENINGSBESØK, KURS OG ANDAKT I REGI AV FERMATE

Ønsker dere at vi kommer og informerer om hva Fermate sjelesorgsenter kan tilby? Vi kommer gjerne og besøker dere! Vi holder også kurs, andakter og seminar på forespørsel.

Les mer

Tros- og livshistoriegrupper i Østfold

Oppstart høsten 2022. Her får du en mulighet til å utforske hva som har preget din tro og din livshistorie.

Les mer

LIVSERFARING OG GUDSBILDER - GRATIS DIGITALT KURS

I ulike livsfaser kan våre forestillinger om oss selv, omgivelsene og Gud bli utfordret. Fermate Rogaland har laget et videobasert kurs som kan gi deg mer innsikt i hvordan alt henger sammen.

Les mer