Medarbeidere

Torhild Nordberg


Sjelesørger

Torhild er utdannet førskolelærer. Hun har veiledningsutdannelse fra Høyskolen i Østfold. Fra Høyskolen Diakonova har hun utdannelse i faget Kristen sjelesorg. I tillegg har Torhild mye erfaring fra kristent arbeid med barn. Hun er også aktiv med i kristent arbeid.

Tore Schwartz Olsen


Sjelesørger

Han arbeider nå som sogneprest i Torsnes i Fredrikstad. Tore har videreutdanning i sjelesorg og etterutdanning i åndelig veiledning.

Siden 1985 har han i sitt arbeid som prest erfaring  fra å møte folk i ulike livssituasjoner.

Gunnar Øvstegård


Åndelig veileder

Se artikkel på nyhetssiden om åndelig veiledning - /nyheter/