Medarbeidere

Therese Andreassen


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse:

Therese er utdannet sosionom, har en master i diakoni og tar for tiden en master i familieterapi. Therese er leder for Fermate siden 2019. Hun har vært fagansvarlig og jobbet med tett individuell oppfølging på Nav, som diakon, familieveileder og leder for Acta region Øst.

Kompetanseområder: 

Therese har mye erfaring fra samtalepraksis, og er særlig engasjert i temaer som berører gudsbilde, selvbilde og relasjoner.

Ole Drønen


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse:

Ole er utdannet klinisk sosionom med master i familieterapi og systemisk forståelse, i tillegg til utdannelse innen teologi og pedagogikk. Han har i mange år jobbet innen psykisk helsevern for barn og unge som terapeut, veileder og leder. Ole også mye erfaring som medlem, leder og sjelesørger i lokalt menighetsliv. 

Kompetanseområder: 

Ole har særlig kompetanse på parforhold og familierelasjoner. Han tilbyr både individuelle samtaler og par-/familiesamtaler, i tillegg til veiledning og sjelesorgsamtaler. 

Marianne Kraft Muri


Sjelesørger

Arbeid/ utdannelse:

Marianne er utdannet adjunkt, diakon og gestaltterapeut. Hun har jobbet i Normisjon med ulike oppgaver i mange år, blant annet forkynnelse, lederutvikling og veiledning. De siste årene i Normisjon var hun 50% sjelesørger i Fermate. Marianne jobber nå som diakon i Ullensaker kirkelige fellesråd og er frivillig i Normisjons lokale arbeid på Jessheim.

Kompetanseområde:

Marianne har bred erfaring i å snakke med folk i alle aldre som har ulikt ståsted i forhold til den kristne tro, folk som er i vanskelige situasjoner, står i vanskelige valg eller utfordrende prosesser. Hun ønsker å være til hjelp for folk som står i spenningen mellom ideal og virkelighet, som har en livssorg eller sliter med sine relasjoner. Marianne tar imot både par og enslige.

Gunnar Øvstegård


Sjelesørger

Arbeid/utdanning

Gunnar er utdannet prest ved menighetsfakultetet og har mesteparten av yrkeslivet hat tjeneste som menighetsprest, i Enebakk og Aurskog Høland.

Kompetanseområder

Gjennom sine 35 år som menighetsprest har sjelesorgen vært en prioritert del av hans tjeneste. Videre har han også fordypet seg i åndelig veiledning innenfor den Ignatianske tradisjonen, og har mange års erfaring som åndelig veileder.

Randi Synnøve Tjernæs


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse

Randi er høgskolelektor ved VID vitenskaplige høgskole. Sosionom, diakon, hovedfag i diakoni samt master i klinisk sjelesorg.

Kompetanseområder:

Randi har lang erfaring med å ta imot personer til sjelesorgsamtaler, og er åpen for å snakke om alle temaer.

Tormod Kleiven


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse:

Sosionom, diakon og PhD i praktisk teologi som har relevans for sjelesorgstematikk. Tormod er professor og leder ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskaplige høgskole.

Kompetansområder:

Tormod har særlig kompetanse på temaområder som handler om seksuelle krenkelser, maktforståelse, skyld, skam, oppgjør og forsoningsarbeid, sorg og relasjonsutfordringer.

Andreas Ruud


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse:

Andreas har jobbet som lærer ved Bibelskolen Fjellhaug. Han har fullført sjelesorgstudiet ved VID vitenskaplige høgskole, har en master i teologi og misjon samt er utdannet innen pedagogikk. 

Kompetanseområder:

 

Andreas har tidligere jobbet som lærer ved Bibelskolen Fjeldhaug. Han har mye erfaring av samtaler og veiledning med ungdommer/unge voksne, og har dessuten ledet tros- og livshistoriegrupper for mastergradsstudenter ved sjelesorgstudiet.

Magne Torbjørnsen


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse:

Magne har en cand.theol fra MF, og er prest i Den norske kirke. Han har tidligere jobbet som høyskolelektor ved Diakonova, der han hadde ansvar for studiet kristen sjelesorg. Magne har også en Doctor of Ministry fra Fuller Theological Seminary. 

Kompetanseområder:

Magne har lang erfaring med å ta i mot mennesker til samtale, både som prest i kirken og som tidligere leder og sjelesørger for Fermate.